Kontakt

Kontaktärende

Skriv dina fullständinga kontaktuppgifter (namn, husnr, lägenhetsnr, telenr) och din fråga så kontaktar vi dig inom kort

Parkeringsansökan

Ange namn, telenr, husnr, lägenhetsnr, regnr på bilen ansökningen gäller och vad för parkeringsplats önskas (standard, elstolpe, elstolpe för hybridbil) så får du en plats i kön 

Skicka in en motion 

En motion ska vara ett yrkande som kan ligga till grund för ett beslut. Inkomna motioner behandlas av styrelsen och därefter kommer styrelsen beslut avseende motionerna att meddelas medlemmarna innan dessa behandlas på stämman. Anonyma motioner behandlas inte.